Sanallaştırma, bir bilgisayar için gerekli olan tüm programlara internet üzerinden ulaşılarak kullanılma teknolojisine dayanan bir sistemdir. Söz konusu sistemde programların bilgisayara kurulmasına ihtiyaç yoktur. Bu nedenle söz konusu teknoloji, bulut teknolojisinin önemli parçalarından biridir. Sistem, sunucu verimliliğini e üst düzeye çıkarma adına önemli bir adımdır. Sanallaştırma ile iş yükünün azaltılmasının yanında maliyetleri de önemli oranda düşürür. Esneklik ve yüksek verimliliğin ortaya konulmasını sağlar. Kısaca sanallaştırmaya fiziksel bir yapının alt parçalara bölünerek çalıştırılması işlemi diyebiliriz.   

Sanallaştırma teknolojisi ile bilgisayarda bulunan tüm yazılım ve donanım özellikleri soyutlanarak başka bir cihaz ile paylaşılabilir. Bu kapsamda bir bilgisayara ait olan donanım ve yazılım özellikleri başka bir bilgisayar ile sanal ortamda paylaşılır. Bu sayede işyeri ya da kurumsal firmalarda bulunan tüm bilgisayarlar optimize edilerek tek bir merkezden yönetilebilir. Amaca uygun şekilde bilgisayara yüklenen tüm yazılım ve donanım ekipmanları tüm bilgisayarlarda sanal ortamda kullanılabilir.

Sanallaştırma Teknolojisi

Sanallaştırma teknolojisi, bir bilgisayara ait ekran kartı, ram, hafıza gibi donanım ve yazılım özelliklerinin başka sistemler ile paylaşılması prensibine dayanır. Günümüz dünyasında maliyetleri önemli oranda düşürdüğü ve işlevsel bir kullanım sağladığı için sanallaştırma teknolojisi tercih ediliyor.

Sanallaştırma ile elinizde bulunan bilgisayarın donanım ve yazılım özellikleri sanal makineler marifeti ile başka bilgisayarlar ile paylaşılır. Ana bilgisayar üzerinde bulunan programların lisans özelliklerinden de yararlanarak diğer bilgisayarlarda bu maliyet ortadan kalkar. Servis geliştirme maliyetleri de sanallaştırma teknolojisi sayesinde önemli ölçüde azaltılabilir.

Sanallaştırma teknolojisi ilk olarak 1960 yılında mainframe adıyla ortaya çıkmıştır. Söz konusu sistem ile mainframe adıyla ifade edilen ana bilgisayarda birden fazla fonksiyonlar aynı anda çalıştırılmıştır. Günümüzde ise AMD ve Intel firmalarının birbiri ile rekabet ortamından kaynaklı çok daha hızlı şekilde gelişimini sürdürmektedir.

Sanallaştırma teknolojisi ile paylaşıma açılan sadece bilgisayarın donanım özellikleri değildir. Harcanan enerji sonucu ortaya çıkan ısının kaybolması ile doğaya gönderilen CO2 değeri de paylaşılır. Bu sayede sanallaştırma ile yeşil enerji projesinde de önemli adımlar atılmış olur. 

Sanallaştırma teknolojisi ile fiziksel kaynaklar, ihtiyaç duyulan ölçüde alt parçalara ayrılarak farklı platformlarda kullanılması sağlanır. Toplam sunucu verimliliği de bu sayede optimize edilmiş olur.

Sanallaştırma Çeşitleri Nelerdir?

Sanallaştırma teknolojisini kullanan firmaların söz konusu işlevden çok memnun olduğu görülmektedir. Hem iş kaybı, hem de ek maliyetler bu teknoloji ile önemli oranda düşürülür. Sanallaştırma ile sistemin geri yükleme işlemi de çok kolay ve pratik şekilde gerçekleştirilir. Bu sayede sistem içerinde bulunan bilgisayarlardan herhangi birinde donanımsal bir arıza oluşması gibi senaryoları dert etmenize gerek kalmaz. Çoğu IT elemanları bu teknoloji ile sanal âlemde çok daha huzurlu şekilde çalıştıklarını ifade ediyor.

Sanallaştırma teknolojisi dört ana alanda çeşitlenir. Aşağıdaki söz konusu teknoloji çeşitlerinin neler olduğunu görebilirsiniz.

Ağ Sanallaştırma

Ağ sanallaştırma teknolojisi, servis saplayıcının birbirinden bağımsız olarak sanal ağ oluşturmasını sağlayan bir sistemdir. Bu ağlar, uçtan uca hizmet dağıtımının yapılmasını sağlar. Sanal ağlar, ağ üzerinde kullanılan kaynakların verimli bir şekilde dağıtılmasını sağlar. Bu sayede etkili bir yönetim mekanizması sağlanmış olur.

Sunucu Sanallaştırma

Sunucu sanallaştırması, sunucu üzerinde atıl kalan kaynakların tek bir havuzda toplanmasını sağlar. Havuzda toplanan kaynaklar tek bir sunucu üzerinde değil, birden fazla sunucu tarafından kullanıma açılır. Bu sayede oluşan yükün paylaşılması sağlanabilir. Aynı zamanda kapasitenin artırılmasında da etkili bir uygulamadır. Sanallaştırmanın en yaygın kullanılan çeşidi sunucu sanallaştırmasıdır.

Önemli oranda tasarruf sağlayan sistem ile bakım masrafları önemli oranda azaltılabilir. Bunun yanında enerji tasarrufu ve sunucuların alan üzerinde yayılmasının önlenmesi kapsamında da çok etkilidir. Bu yöntem ile yazılımlar sadece kendi sanal ortamlarında çalışır. Bu sayede sistemin güvenliği de sağlanmış olur.

İşletim Sistemi Sanallaştırma

İşletim sistemi sanallaştırma türü ile bilgisayar üzerindeki uygulamalar güvenli şekilde diğer cihazlara taşınabilir. Sistemin online olarak bakımının yapılması gibi önemli avantajları vardır. Sistem, uygulamaların birbirinden izole edilmesini sağlayarak çok daha güvenli bir ortam yaratır. Sistemdeki arızalı uygulamaların paylaşılması esnasında uygulamadaki arızalı hususların da online olarak düzeltilmesi amaçlanır. Bu sayede hataların paylaşımını en az düzeye indirilmiş olur.

Depolama Sistemi Sanallaştırma

Depolama sisteminin sanallaştırılması, bilgisayarın depolama alanının farklı şekilde görülmesini sağlar. Ağ üzerinde bulunan birçok depolama alanının tek bir depolama alanı çatısı altında birleştirilmesini hedef alır. Söz konusu birleşme, mantıksal bir birleşim şeklini ifade eder.

Sanallaştırmanın Sağladığı Faydalar Nelerdir?

Sanallaştırma, sağladığı faydalar nedeniyle yaygın olarak kullanılır. Sağlanan en önemli avantaj, maliyetlerin düşürülmesinin yanında kullanım kolaylığı ve verimliliktir. Bunun yanında söz konusu sistemin sağladığı çok önemli avantajlar vardır. Sanallaştırma ile ilgili dünyada adından söz ettiren yazar Ivanka MENKEN’dir. Söz konusu yazar, yayınlamış olduğu kitap ve makaleler ile bahse konu kavramın faydalarını şu şekilde sıralamıştır.

Kolay Yönetilebilir Olması

Tek bir fiziksel makine ile sanallaştırmanın tesis edilmesi mümkündür Ağ üzerindeki tüm bilgisayar ve sunucular bu sayede kolayca yönetilebilir. Kontrol edilme ve yönetilme konusunda sistemin yadsınamaz bir avantajı vardır.

Uyum Sorununun Olmaması

Geçmiş dönemde bilgisayarların farklı işletim sistemi kullanmasından kaynaklı olarak bir kısım uyum sorunları vardı. Günümüz teknolojisinde ise tek bir makine üzerinden farklı işletim sistemlerinin sanallaştırma paylaşımları gerçekleştirilir. İşletim sisteminin farklı olması uyum konusunda herhangi bir problem teşkil etmez.

Hatanın Kolay Tespit Edilmesi ve İzolasyon

Makinelerde yaşanan herhangi bir hata, diğer makineyi etkilemez. Hatalar otomatik olarak izole edilir. Makinede yaşanan hataya sistem yöneticisi müdahale ederken diğer makineler faaliyetini aksatmadan çalışmaya devam eder.

Güvenli Kullanım

Sistem yöneticisi sunucu üzerindeki veri ya da uygulamaları makineler üzerinden farklı sanal makinelere ayırabilir. Bu da erişimin daha kontrollü, doğal olarak da güvenli bir kullanım sağlar.

Kaynakların Etkin Kullanılması

Tek bir makine üzerine tüm sistemin kurulması sayesinde tüm kaynaklar etkin şekilde kullanılmış olur. Sanallaştırma ile ek bir servis ya da uygulamasının çalışmasına ihtiyaç duyulmaz.

Verilerin Taşınabilir Olması

Sanallaştırma sayesinde bir bilgisayardaki veriler, fonksiyonelliğini kaybetmeden diğer bir makineye taşınabilir. Bu sayede birden çok fiziksel makineye veri taşıması sorunsuz şekilde sağlanmış olur.

Problemsiz Test Edilme Olanağı

Sistem içerisindeki bir ya da daha fazla sanal makine, sistemin test makinesi olarak kullanılabilir. Bu sayede güncelleme ya da uygulama sorunları, günlük faaliyetleri etkilemez. Test makinelerinde sorunlar anında görülerek gerekli tedbir derhal geliştirilebilir.

Hızlı Dağıtım Sağlaması

Sanal makinelerde sabit diskler kopyalanarak diğer bir fiziksel makineye kolay bir şekilde taşınabilir. Bir sanal makineden kopyalar üretilmesi ve bu makinenin taslak makine olarak kullanılması sistem yöneticisi adına çok büyük bir avantajdır.

Maliyetlerin Düşürülmesi

Sistem üzerinde daha az fiziksel makine bulunacağı için doğal olarak maliyetler de düşecektir. Maliyetten kasıt, elektrik sarfiyatı, fiziksel alan kullanımı, soğutma ihtiyacı, personel maliyeti gibi giderlerdir.

Uygulamaların Ayrılması

Servis ve uygulamaların birbiri ile çakışması problemi ile karşılaşılabilir. Sanallaştırma sayesinde servis ve uygulamalar farklı yerlere kurularak birbirinden ayrılabilir. İşlemci gücü ve kaynak sarfiyatı olmadan tek bir fiziksel donanım etkin şekilde kullanılabilir.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here